آگهی استخدامی شرکت مبلمان تهران 2016-05-11

استخدام شرکت تولیدی مبلمان راحتی در تهران
  یک شرکت تولیدی مبلمان راحتی در محدوده احمد آباد مستوفی تهران  جهت تکمیل کادر تولیدی به تعدادی نجار (کلاف ساز)و خیاط و کارگر ساده نیازمند است. تماس:۲۲۸۸۳۴۳۵

استخدام شرکت تولیدی مبلمان راحتی در تهران

  یک شرکت تولیدی مبلمان راحتی در محدوده احمد آباد مستوفی تهران  جهت تکمیل کادر تولیدی به تعدادی نجار (کلاف ساز)و خیاط و کارگر ساده نیازمند است. تماس:۲۲۸۸۳۴۳۵
استخدام شرکت تولیدی مبلمان راحتی در تهران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس