آگهی استخدامی شرکت مهندسی رادمهر 2016-07-21

استخدام شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر
  شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر ( شرکت معتبر مخابراتی ) کارشناس الکترونیک مخابرات و کامپیوتر ترجیحا آشنا با سایت های  BTS در تهران نیازمند است. تلفن : job@porsooeng.com

استخدام شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر

  شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر ( شرکت معتبر مخابراتی ) کارشناس الکترونیک مخابرات و کامپیوتر ترجیحا آشنا با سایت های  BTS در تهران نیازمند است. تلفن : job@porsooeng.com
استخدام شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس