آگهی استخدامی شرکت نفت ۹۵ 2016-07-10

استخدام شرکت پالایش نفت لاوان در سال ۹۵
دعوت به همکاری شرکت پالایش نفت لاوان  شرکت پالایش نفت لاوان در نظر دارد بمنظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای مختلف عملیاتیتعداد ۷۶ نفر از داوطلبان مرد واجد شرایط را در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی شیمی با گرایش های مندرج در جدول ذیل از طریق برگزاری آزمون کتبی ، مصاحبه فنی […]

استخدام شرکت پالایش نفت لاوان در سال ۹۵

دعوت به همکاری شرکت پالایش نفت لاوان  شرکت پالایش نفت لاوان در نظر دارد بمنظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای مختلف عملیاتیتعداد ۷۶ نفر از داوطلبان مرد واجد شرایط را در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی شیمی با گرایش های مندرج در جدول ذیل از طریق برگزاری آزمون کتبی ، مصاحبه فنی […]
استخدام شرکت پالایش نفت لاوان در سال ۹۵

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس