آگهی استخدامی شرکت چای قم 2016-06-22

استخدام شرکت چای دبش در قم
  شرکت چای دبش در قم به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود در شهر قم و حومه به تعدادی بازاریاب جوان و پرانگیزه مجرب آقا نیازمند است. مزایا: حقوق ثابت اداره کار + پورسنات + پاداش + بیمه تامین اجتماعی از اولین روز کاری + عیدی و سنوات + ایاب و ذهاب تلفن: ۳۶۴۷۰۶۲۷ -۰۲۱ […]

استخدام شرکت چای دبش در قم

  شرکت چای دبش در قم به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود در شهر قم و حومه به تعدادی بازاریاب جوان و پرانگیزه مجرب آقا نیازمند است. مزایا: حقوق ثابت اداره کار + پورسنات + پاداش + بیمه تامین اجتماعی از اولین روز کاری + عیدی و سنوات + ایاب و ذهاب تلفن: ۳۶۴۷۰۶۲۷ -۰۲۱ […]
استخدام شرکت چای دبش در قم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس