آگهی استخدامی شرکت یگانه مشهد 2016-05-02

استخدام شرکت یگانه همیاران در مشهد
  شرکت یگانه همیاران در مشهد جهت تکمیل کادر خود مدیر فروش حرفه ای ترجیحا آشنا به نهاده های کشاورزی و دامی استخدام می نماید. تلفن:۰۹۱۵۱۱۵۷۴۷۲

استخدام شرکت یگانه همیاران در مشهد

  شرکت یگانه همیاران در مشهد جهت تکمیل کادر خود مدیر فروش حرفه ای ترجیحا آشنا به نهاده های کشاورزی و دامی استخدام می نماید. تلفن:۰۹۱۵۱۱۵۷۴۷۲
استخدام شرکت یگانه همیاران در مشهد

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس