آگهی استخدامی صنایع بقاء شغلی 2016-05-15

استخدام صنایع غذایی بقاء در شش رده شغلی
  صنایع غذایی بقا جهت تکمیل کادر فروش خود در دفتر مشهد از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید: ردیف عنوان شغلی جنسیت تعداد نفرات شرایط تخصصی و عمومی ۱ حسابدار خانم ۱ لیسانس و بالاتر- دارای سابقه مرتبط- دارای ضامن معتبر ۲ منشی خانم ۱ لیسانس و بالاتر- دارای سابقه مرتبط- دارای […]

استخدام صنایع غذایی بقاء در شش رده شغلی

  صنایع غذایی بقا جهت تکمیل کادر فروش خود در دفتر مشهد از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید: ردیف عنوان شغلی جنسیت تعداد نفرات شرایط تخصصی و عمومی ۱ حسابدار خانم ۱ لیسانس و بالاتر- دارای سابقه مرتبط- دارای ضامن معتبر ۲ منشی خانم ۱ لیسانس و بالاتر- دارای سابقه مرتبط- دارای […]
استخدام صنایع غذایی بقاء در شش رده شغلی

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس