آگهی استخدامی صندوقدار جهت هایپر 2016-06-13

استخدام صندوقدار و چیدمان جهت کار در فروشگاه هایپر
  به تعدادی صندوقدار و چیدمان خانم جهت کار در فروشگاه هایپر در خیابان پروین اصفهان نیازمندیم . تماس : ۰۹۱۳۶۵۳۷۷۶۰ و ۳۵۸۰۹۳۵۱

استخدام صندوقدار و چیدمان جهت کار در فروشگاه هایپر

  به تعدادی صندوقدار و چیدمان خانم جهت کار در فروشگاه هایپر در خیابان پروین اصفهان نیازمندیم . تماس : ۰۹۱۳۶۵۳۷۷۶۰ و ۳۵۸۰۹۳۵۱
استخدام صندوقدار و چیدمان جهت کار در فروشگاه هایپر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس