آگهی استخدامی صندوقدار جهت کافه 2016-07-30

استخدام صندوقدار جهت کار در کافه
  به صندوقدار خانم جهت کار در کافه در تهران نیازمندیم. محل کار: باشگاه انقلاب و شهرک غرب دادمان تلفن تماس: ۸۸۰۵۷۰۷۰

استخدام صندوقدار جهت کار در کافه

  به صندوقدار خانم جهت کار در کافه در تهران نیازمندیم. محل کار: باشگاه انقلاب و شهرک غرب دادمان تلفن تماس: ۸۸۰۵۷۰۷۰
استخدام صندوقدار جهت کار در کافه

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس