آگهی استخدامی صندوقدار جهت کهن 2016-07-12

استخدام صندوقدار خانم جهت کار در مجتمع کهن
  مجتمع کهن در کرمان به یک صندوقدار خانم نیازمند است. تلفن : ۰۹۱۳۵۳۰۹۰۰۸

استخدام صندوقدار خانم جهت کار در مجتمع کهن

  مجتمع کهن در کرمان به یک صندوقدار خانم نیازمند است. تلفن : ۰۹۱۳۵۳۰۹۰۰۸
استخدام صندوقدار خانم جهت کار در مجتمع کهن

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس