آگهی استخدامی صندوقدار | ۹۵ 2016-05-29

استخدام صندوقدار در تهران | دوشنبه ۱۰ خرداد ۹۵
آگهی استخدام صندوقدار در تهران «رستوران ایتالیایی» , صندوقدار شیفت روز و شب , منطقه غرب (تماس ۱۰به بعد) ۰۹۱۹۰۲۵۲۱۲۹ – ۴۴۲۶۷۰۸۳ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ یه یکنفر صندوقدار آقا , جهت شیفت صبح،عصر،شب , نیازمندیم ۷۷۰۶۸۷۷۷ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ ۳ نفر صندوقدار خانم , حداکثر۳۵ساله باروابط عمومی بالا , حقوق ۴۰۰ / ۱ + ناهار ، شام ، بیمه […]

استخدام صندوقدار در تهران | دوشنبه ۱۰ خرداد ۹۵

آگهی استخدام صندوقدار در تهران «رستوران ایتالیایی» , صندوقدار شیفت روز و شب , منطقه غرب (تماس ۱۰به بعد) ۰۹۱۹۰۲۵۲۱۲۹ – ۴۴۲۶۷۰۸۳ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ یه یکنفر صندوقدار آقا , جهت شیفت صبح،عصر،شب , نیازمندیم ۷۷۰۶۸۷۷۷ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ ۳ نفر صندوقدار خانم , حداکثر۳۵ساله باروابط عمومی بالا , حقوق ۴۰۰ / ۱ + ناهار ، شام ، بیمه […]
استخدام صندوقدار در تهران | دوشنبه ۱۰ خرداد ۹۵

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس