آگهی استخدامی صندوق دار دانشجو 2016-05-06

استخدام صندوق دار ترجیحا دانشجو
  به یک نفر صندوق دار خانم ترجیحا دانشجو  جهت کار دررستوران واقع درالبرز نیازمندیم. شماره تماس: ۳۲۲۳۳۷۷۶ – ۰۹۱۹۹۶۲۵۸۷۸

استخدام صندوق دار ترجیحا دانشجو

  به یک نفر صندوق دار خانم ترجیحا دانشجو  جهت کار دررستوران واقع درالبرز نیازمندیم. شماره تماس: ۳۲۲۳۳۷۷۶ – ۰۹۱۹۹۶۲۵۸۷۸
استخدام صندوق دار ترجیحا دانشجو

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس