آگهی استخدامی عکاس مونتاژگر سیب 2016-07-13

استخدام عکاس و مونتاژگر در آتلیه سیب
  آتلیه سیب در مشهد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به افراد با سابقه زیر نیازمند است: عکاس مونتاژگر مراجعه حضوری به آدرس: بین امین و انتهای سجاد- پ تلفن:۳۶۰۵۹۸۰۸

استخدام عکاس و مونتاژگر در آتلیه سیب

  آتلیه سیب در مشهد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به افراد با سابقه زیر نیازمند است: عکاس مونتاژگر مراجعه حضوری به آدرس: بین امین و انتهای سجاد- پ تلفن:۳۶۰۵۹۸۰۸
استخدام عکاس و مونتاژگر در آتلیه سیب

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس