آگهی استخدامی غذای بیرون حافظ 2016-05-24

استخدام غذای بیرون بر حافظ
  غذای بیرون بر حافظ واقع در گلدشت حافظ  از افراد زیر در شیراز دعوت به همکاری مینماید: کمک آشپز خانم با سابقه کار کارگر ساده خانم شماره تماس:۰۹۹۰۵۰۴۷۵۴۴ – ۳۶۵۰۱۶۷۴  

استخدام غذای بیرون بر حافظ

  غذای بیرون بر حافظ واقع در گلدشت حافظ  از افراد زیر در شیراز دعوت به همکاری مینماید: کمک آشپز خانم با سابقه کار کارگر ساده خانم شماره تماس:۰۹۹۰۵۰۴۷۵۴۴ – ۳۶۵۰۱۶۷۴  
استخدام غذای بیرون بر حافظ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس