آگهی استخدامی فروشنده آقا فروشگاه 2016-06-18

استخدام فروشنده خانم و آقا جهت کار در فروشگاه
  یک برند معتبر بین المللی پوشاک به تعدادی فروشنده خانم / آقا بصورت تمام وقت جهت کار در فروشگاه در تهران نیازمندیم. تلفن تماس: ۲ – ۸۸۶۴۱۹۶۱

استخدام فروشنده خانم و آقا جهت کار در فروشگاه

  یک برند معتبر بین المللی پوشاک به تعدادی فروشنده خانم / آقا بصورت تمام وقت جهت کار در فروشگاه در تهران نیازمندیم. تلفن تماس: ۲ – ۸۸۶۴۱۹۶۱
استخدام فروشنده خانم و آقا جهت کار در فروشگاه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس