آگهی استخدامی فروشنده آقا قنادی 2016-05-18

استخدام فروشنده خانم یا آقا جهت کار در قنادی
  به یک نفر فروشنده خانم یا آقا جهت کار در قنادی  واقع در زرین آباد ( ایجرود ) در زنجان نیازمندیم. تلفن : ۵۵۶۳ ۳۴۱ ۰۹۱۹ نظری (این آگهی فقط تا تاریخ ۳/۳/۹۵ معتبر است)

استخدام فروشنده خانم یا آقا جهت کار در قنادی

  به یک نفر فروشنده خانم یا آقا جهت کار در قنادی  واقع در زرین آباد ( ایجرود ) در زنجان نیازمندیم. تلفن : ۵۵۶۳ ۳۴۱ ۰۹۱۹ نظری (این آگهی فقط تا تاریخ ۳/۳/۹۵ معتبر است)
استخدام فروشنده خانم یا آقا جهت کار در قنادی

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس