آگهی استخدامی فروشنده برای هرمزگان 2016-05-21

استخدام فروشنده خانم برای دو شیفت کاری در هرمزگان
  به یک فروشنده خانم جهت کار در پوشاک مردانه در هرمزگان  به صورت دو شیفت نیازمندیم. شماره تماس : ۰۹۱۷۷۶۸۵۶۳۰

استخدام فروشنده خانم برای دو شیفت کاری در هرمزگان

  به یک فروشنده خانم جهت کار در پوشاک مردانه در هرمزگان  به صورت دو شیفت نیازمندیم. شماره تماس : ۰۹۱۷۷۶۸۵۶۳۰
استخدام فروشنده خانم برای دو شیفت کاری در هرمزگان

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس