آگهی استخدامی فروشنده تجربه پوشاک 2016-06-09

استخدام فروشنده با تجربه جهت فروشگاه پوشاک
  به تعدادی فروشنده با تجربه آقا جهت فروشگاه پوشاک واقع در تهران نیازمندیم. تلفن : ۳۳۹۶۴۱۱۸ (جمهوری – ساختمان پلاسکو )

استخدام فروشنده با تجربه جهت فروشگاه پوشاک

  به تعدادی فروشنده با تجربه آقا جهت فروشگاه پوشاک واقع در تهران نیازمندیم. تلفن : ۳۳۹۶۴۱۱۸ (جمهوری – ساختمان پلاسکو )
استخدام فروشنده با تجربه جهت فروشگاه پوشاک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس