آگهی استخدامی فروشنده خانم تهران 2016-06-23

استخدام فروشنده خانم در افسریه تهران
  به فروشنده پوشاک زنانه خانم بصورت نیمه وقت در محدوده افسریه تهران نیازمندیم. تلفن: ۳۳۱۴۷۱۶۴

استخدام فروشنده خانم در افسریه تهران

  به فروشنده پوشاک زنانه خانم بصورت نیمه وقت در محدوده افسریه تهران نیازمندیم. تلفن: ۳۳۱۴۷۱۶۴
استخدام فروشنده خانم در افسریه تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس