آگهی استخدامی فروشنده خانم شیراز 2016-07-14

استخدام فروشنده حرفه ای خانم جهت فروشگاه صبا در شیراز
  به فروشنده خانم در فروشگاه صبا (لباسشوئی و ظرفشویی) نیازمندیم: عنوان شغلی حنسیت شرایط حقوق و مزایا شهر فروشنده حرفه ای خانم با سابقه کار با حقوق و مزایای عالی شیراز آدرس: خیابان اصلاح نژاد ، فروشگاه صبا تلفن: ۰۹۱۲۵۳۷۰۶۲۱ – ۰۷۴۱۳۸۲۰۹۹۰۳

استخدام فروشنده حرفه ای خانم جهت فروشگاه صبا در شیراز

  به فروشنده خانم در فروشگاه صبا (لباسشوئی و ظرفشویی) نیازمندیم: عنوان شغلی حنسیت شرایط حقوق و مزایا شهر فروشنده حرفه ای خانم با سابقه کار با حقوق و مزایای عالی شیراز آدرس: خیابان اصلاح نژاد ، فروشگاه صبا تلفن: ۰۹۱۲۵۳۷۰۶۲۱ – ۰۷۴۱۳۸۲۰۹۹۰۳
استخدام فروشنده حرفه ای خانم جهت فروشگاه صبا در شیراز

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس