آگهی استخدامی فروشنده خانم کرمانشاه 2016-05-29

استخدام فروشنده خانم در کرمانشاه
آگهی استخدامی فروشنده خانم در کرمانشاه به یک نفر خانم جهت فروشندگی و امور اداری – دارای حداقل ۲ سال سابقه فعالیت – آشنای کامل به برنامه office و با روابط عمومی بالا ساعت کاری ۸ ساعت شماره تماس: ۰۹۱۲۸۹۳۲۲۳۰ ایمیل: ali.shafieian@hotmail.com

استخدام فروشنده خانم در کرمانشاه

آگهی استخدامی فروشنده خانم در کرمانشاه به یک نفر خانم جهت فروشندگی و امور اداری – دارای حداقل ۲ سال سابقه فعالیت – آشنای کامل به برنامه office و با روابط عمومی بالا ساعت کاری ۸ ساعت شماره تماس: ۰۹۱۲۸۹۳۲۲۳۰ ایمیل: ali.shafieian@hotmail.com
استخدام فروشنده خانم در کرمانشاه

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس