آگهی استخدامی فروشنده در فارس 2016-05-20

استخدام فروشنده در مجتمع آفتاب فارس
  به یک نفر فروشنده خانم با تجربه جهت همکاری در شیراز نیازمندیم. آدرس: مجتمع آفتاب فارس  – طبقه دوم شماره تماس: ۰۹۱۷۱۰۴۸۰۶۱ – ۰۹۱۷۱۰۰۳۵۱۱

استخدام فروشنده در مجتمع آفتاب فارس

  به یک نفر فروشنده خانم با تجربه جهت همکاری در شیراز نیازمندیم. آدرس: مجتمع آفتاب فارس  – طبقه دوم شماره تماس: ۰۹۱۷۱۰۴۸۰۶۱ – ۰۹۱۷۱۰۰۳۵۱۱
استخدام فروشنده در مجتمع آفتاب فارس

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس