آگهی استخدامی فروشنده روابط تهران 2016-06-01

استخدام فروشنده ماهر با روابط عمومی بالا در تهران
  به تعدادی فروشنده ماهر با روابط عمومی بالا جهت کریستال فروشی ( ساکن غرب تهران ) در تهران نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۲۱۲۱۲۹۱۲

استخدام فروشنده ماهر با روابط عمومی بالا در تهران

  به تعدادی فروشنده ماهر با روابط عمومی بالا جهت کریستال فروشی ( ساکن غرب تهران ) در تهران نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۲۱۲۱۲۹۱۲
استخدام فروشنده ماهر با روابط عمومی بالا در تهران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس