آگهی استخدامی فروشنده شرکت چوپان 2016-05-30

استخدام فروشنده در شرکت لبنی و بستنی چوپان
  لبنیات و بستنی چوپان در تهران فروشنده حضوری خانم و آقا و با حقوق و مزایای عالی استخدام می نماید. حداقل ۲ سال سابقه حداقل مدرک دیپلم ظاهر اراسته و مناسب آشنا به مناطق تهران ارسال رزومه به: info@choopan.com فکس: ۲۲۵۷۶۹۴۸

استخدام فروشنده در شرکت لبنی و بستنی چوپان

  لبنیات و بستنی چوپان در تهران فروشنده حضوری خانم و آقا و با حقوق و مزایای عالی استخدام می نماید. حداقل ۲ سال سابقه حداقل مدرک دیپلم ظاهر اراسته و مناسب آشنا به مناطق تهران ارسال رزومه به: info@choopan.com فکس: ۲۲۵۷۶۹۴۸
استخدام فروشنده در شرکت لبنی و بستنی چوپان

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس