آگهی استخدامی فروشنده فروشگاه البرز 2016-04-15

استخدام فروشنده جهت فروشگاه واقع در البرز
  به یک فروشنده خانم  جهت کار در فروشگاه کفش واقع در خیابان مطهری البرز نیازمندیم. شماره تماس:۳۴۴۳۶۹۸۶  

استخدام فروشنده جهت فروشگاه واقع در البرز

  به یک فروشنده خانم  جهت کار در فروشگاه کفش واقع در خیابان مطهری البرز نیازمندیم. شماره تماس:۳۴۴۳۶۹۸۶  
استخدام فروشنده جهت فروشگاه واقع در البرز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس