آگهی استخدامی فروشنده فروشگاه قم 2016-05-11

استخدام فروشنده جهت فروشگاه مواد غذایی در قم
  به تعدادی فروشنده خانم حرفه ای و با تجربه جهت غرفه پروتئین فروشگاه بزرگ مواد غذایی در قم نیازمندیم. آدرس:محدوده پردیسان خیام ۲۰ متری شهید بهشتی تماس:۳۶۶۶۰۱۷۰ و ۰۹۱۹۶۵۲۷۹۵۲

استخدام فروشنده جهت فروشگاه مواد غذایی در قم

  به تعدادی فروشنده خانم حرفه ای و با تجربه جهت غرفه پروتئین فروشگاه بزرگ مواد غذایی در قم نیازمندیم. آدرس:محدوده پردیسان خیام ۲۰ متری شهید بهشتی تماس:۳۶۶۶۰۱۷۰ و ۰۹۱۹۶۵۲۷۹۵۲
استخدام فروشنده جهت فروشگاه مواد غذایی در قم

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس