آگهی استخدامی فروشنده کار مجلسی 2016-08-07

استخدام فروشنده جهت کار در قنادی مجلسی
  به تعدادی فروشده خانم جهت فروشندگی قنادی در قم نیازمندیم. آدرس : ۴۵ متری مدرس، خیابان خیام جنوبی، قنادی مجلسی شماره تماس : ۳۶۵۷۱۴۴۳

استخدام فروشنده جهت کار در قنادی مجلسی

  به تعدادی فروشده خانم جهت فروشندگی قنادی در قم نیازمندیم. آدرس : ۴۵ متری مدرس، خیابان خیام جنوبی، قنادی مجلسی شماره تماس : ۳۶۵۷۱۴۴۳
استخدام فروشنده جهت کار در قنادی مجلسی

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس