آگهی استخدامی فروشگاه فروشگاه شماخی 2016-05-27

استخدام فروشگاه شماخی
  به یک نفر حسابدار فروش خانم  جهت کار در فروشگاه شماخی واقع در هشتگرد البرز نیازمندیم. شماره تماس: ۴۴۲۲۹۷۵۰

استخدام فروشگاه شماخی

  به یک نفر حسابدار فروش خانم  جهت کار در فروشگاه شماخی واقع در هشتگرد البرز نیازمندیم. شماره تماس: ۴۴۲۲۹۷۵۰
استخدام فروشگاه شماخی

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس