آگهی استخدامی فروشگاه ویولت البرز 2016-07-24

استخدام فروشگاه ویولت در البرز
  به افراد زیر در فروشگاه ویولت نیازمندیم: ردیف عنوان شغلی استان ۱ MDFکار ماهر البرز ۲ نصاب ماهر کابینت البرز مراجعه حضوری ساعت: ۱۹ الی ۲۱ آدرس: ۴۵ متری گل شهر، ۳ راه گلزار غربی ، جنب درمانگاه دکتر شاهرخی، فروشگاه ویولت  

استخدام فروشگاه ویولت در البرز

  به افراد زیر در فروشگاه ویولت نیازمندیم: ردیف عنوان شغلی استان ۱ MDFکار ماهر البرز ۲ نصاب ماهر کابینت البرز مراجعه حضوری ساعت: ۱۹ الی ۲۱ آدرس: ۴۵ متری گل شهر، ۳ راه گلزار غربی ، جنب درمانگاه دکتر شاهرخی، فروشگاه ویولت  
استخدام فروشگاه ویولت در البرز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس