آگهی استخدامی فوری و تبریز 2016-07-11

استخدام فوری کمک آشپز و امور خدماتی در تبریز
  به یک نفر خانم کمک آشپز و یک نفر خانم جهت انجام امور خدماتی در کترینگ ( تهیه غذا ) واقع در تبریز نیازمندیم. آدرس – تبریز – خیابان منظریه شماره تماس: ۰۹۱۴۳۰۲۷۸۴۵

استخدام فوری کمک آشپز و امور خدماتی در تبریز

  به یک نفر خانم کمک آشپز و یک نفر خانم جهت انجام امور خدماتی در کترینگ ( تهیه غذا ) واقع در تبریز نیازمندیم. آدرس – تبریز – خیابان منظریه شماره تماس: ۰۹۱۴۳۰۲۷۸۴۵
استخدام فوری کمک آشپز و امور خدماتی در تبریز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس