آگهی استخدامی فیلمبردار با تبلیغاتی 2016-07-26

استخدام فیلمبردار و عکاس با دوربین در شرکت تبلیغاتی
  شرکت تبلیغاتی در تهران به یک نفر خانم  فیلمبردار و عکاس با دوربین نیازمند است. تلفن : ۰۹۳۸۲۲۰۳۹۷۴

استخدام فیلمبردار و عکاس با دوربین در شرکت تبلیغاتی

  شرکت تبلیغاتی در تهران به یک نفر خانم  فیلمبردار و عکاس با دوربین نیازمند است. تلفن : ۰۹۳۸۲۲۰۳۹۷۴
استخدام فیلمبردار و عکاس با دوربین در شرکت تبلیغاتی

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس