آگهی استخدامی ماما سه ۹۵ 2016-05-30

استخدام ماما | سه شنبه ۱۱ خرداد ۹۵
استخدام ماما در تهران کاردان یاکارشناس بهداشت , خانواده وماماجهت پایگاه بهداشتی , درمحدوده پونک م دانشگاه نیازمندیم ۰۹۱۲۲۵۷۸۶۵۲ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ کارشناس مامائی , جهت مسئولیت شیفت درمرکز , سالمندان محدوده ونک زیر۳۵سال ۸۸۷۹۱۶۸۰ ـ ۸۸۷۹۱۸۷۶ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ کارشناس مامایی , شهرک غرب نیازمندیم ۰۹۱۹۹۸۲۶۰۷۰ ۸۸۵۷۲۵۴۴ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ کارشناس مامایی , جهت شیفت صبح روزهای فرد ۰۹۱۲۴۷۸۳۶۵۵ ۵۵۸۶۰۰۳۷ […]

استخدام ماما | سه شنبه ۱۱ خرداد ۹۵

استخدام ماما در تهران کاردان یاکارشناس بهداشت , خانواده وماماجهت پایگاه بهداشتی , درمحدوده پونک م دانشگاه نیازمندیم ۰۹۱۲۲۵۷۸۶۵۲ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ کارشناس مامائی , جهت مسئولیت شیفت درمرکز , سالمندان محدوده ونک زیر۳۵سال ۸۸۷۹۱۶۸۰ ـ ۸۸۷۹۱۸۷۶ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ کارشناس مامایی , شهرک غرب نیازمندیم ۰۹۱۹۹۸۲۶۰۷۰ ۸۸۵۷۲۵۴۴ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ کارشناس مامایی , جهت شیفت صبح روزهای فرد ۰۹۱۲۴۷۸۳۶۵۵ ۵۵۸۶۰۰۳۷ […]
استخدام ماما | سه شنبه ۱۱ خرداد ۹۵

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس