آگهی استخدامی متصدی دفتری تبریز 2016-04-12

استخدام متصدی امور دفتری خانم در تبریز
  متصدی امور دفتری خانم جهت شرکت ساختمانی واقع در باغمیشه تبریز نیازمندیم. تلفن:۳۶۶۶۸۲۷۶

استخدام متصدی امور دفتری خانم در تبریز

  متصدی امور دفتری خانم جهت شرکت ساختمانی واقع در باغمیشه تبریز نیازمندیم. تلفن:۳۶۶۶۸۲۷۶
استخدام متصدی امور دفتری خانم در تبریز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس