آگهی استخدامی مجتمع بسته گوشتی 2016-05-29

استخدام مجتمع صنعتی بسته بندی فرآورده های گوشتی
  مجتمع صنعتی بسته بندی فرآورده های گوشتی واقع در تفیهان شیراز  جهت تکمیل کادر تخصصی و پرسنلی خود به افرادی با مهارت های زیر نیاز دارد : ردیف عنوان شغلی مدرک شرایط ۱ سرپرست فروش  حداقل لیسانس بازرگانی  ۵ سال سابقه کار ۲ کارپرداز – تحصیلدار- تدارکات  حداقل دیپلم ۵ سال سابقه کار ۳ […]

استخدام مجتمع صنعتی بسته بندی فرآورده های گوشتی

  مجتمع صنعتی بسته بندی فرآورده های گوشتی واقع در تفیهان شیراز  جهت تکمیل کادر تخصصی و پرسنلی خود به افرادی با مهارت های زیر نیاز دارد : ردیف عنوان شغلی مدرک شرایط ۱ سرپرست فروش  حداقل لیسانس بازرگانی  ۵ سال سابقه کار ۲ کارپرداز – تحصیلدار- تدارکات  حداقل دیپلم ۵ سال سابقه کار ۳ […]
استخدام مجتمع صنعتی بسته بندی فرآورده های گوشتی

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس