آگهی استخدامی مجتمع خدماتی ابریشم 2016-07-02

استخدام مجتمع خدماتی راه ابریشم
  مجتمع خدماتی رفاهی راه ابریشم در قم به افراد زیر نیازمند است: فروشنده آقا کارگر ساده آقا شماره تماس:۳۲۹۲۳۲۴۳ بلوار امین ساعت تماس:۱۰ الی۱۴ و ۱۸ الی ۲۲

استخدام مجتمع خدماتی راه ابریشم

  مجتمع خدماتی رفاهی راه ابریشم در قم به افراد زیر نیازمند است: فروشنده آقا کارگر ساده آقا شماره تماس:۳۲۹۲۳۲۴۳ بلوار امین ساعت تماس:۱۰ الی۱۴ و ۱۸ الی ۲۲
استخدام مجتمع خدماتی راه ابریشم

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس