آگهی استخدامی مدرس آلمانی اصفهان 2016-06-30

استخدام مدرس زبان آلمانی و انگلیسی در اصفهان
دعوت به همکاری واحد زبان های خارجی مؤسسه دیگر بدینوسیله واحد زبان های خارجی مؤسسه دیگر از مدرسین با تجربه و مسلط آموزش زبان آلمانی و انگلیسی دعوت به همکاری می نماید. (با حقوق و مزایای مطلوب به صورت توافقی ) مسلط به زبان و روش های آموزش مؤثر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا […]

استخدام مدرس زبان آلمانی و انگلیسی در اصفهان

دعوت به همکاری واحد زبان های خارجی مؤسسه دیگر بدینوسیله واحد زبان های خارجی مؤسسه دیگر از مدرسین با تجربه و مسلط آموزش زبان آلمانی و انگلیسی دعوت به همکاری می نماید. (با حقوق و مزایای مطلوب به صورت توافقی ) مسلط به زبان و روش های آموزش مؤثر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا […]
استخدام مدرس زبان آلمانی و انگلیسی در اصفهان

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس