آگهی استخدامی مدیر با بالا 2016-07-20

استخدام مدیر بازرگانی با روابط عمومی بالا
  به مدیر بازرگانی با حداقل ۴ سال سابقه و روابط عمومی بالا در تهران نیازمندیم. تلفن تماس: ۲۲۸۴۵۶۵۱

استخدام مدیر بازرگانی با روابط عمومی بالا

  به مدیر بازرگانی با حداقل ۴ سال سابقه و روابط عمومی بالا در تهران نیازمندیم. تلفن تماس: ۲۲۸۴۵۶۵۱
استخدام مدیر بازرگانی با روابط عمومی بالا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس