آگهی استخدامی مدیر عمومی تهران 2016-06-13

استخدام مدیر روابط عمومی و تبلیغات در تهران
  شرکت برگزاری همایش و نمایشگاهها در تهران جهت تکمیل کادر خود مدیر روابط عمومی و تبلیغات با سابقه کار استخدام می نماید. تلفن: ۸۸۶۲۲۱۷۸- ۸۸۶۲۲۱۸۹

استخدام مدیر روابط عمومی و تبلیغات در تهران

  شرکت برگزاری همایش و نمایشگاهها در تهران جهت تکمیل کادر خود مدیر روابط عمومی و تبلیغات با سابقه کار استخدام می نماید. تلفن: ۸۸۶۲۲۱۷۸- ۸۸۶۲۲۱۸۹
استخدام مدیر روابط عمومی و تبلیغات در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس