آگهی استخدامی مدیر و سامان 2016-06-05

استخدام مدیر فروش و بازاریاب در بیمه سامان
  بیمه سامان در مشهد جهت تکمیل کادر خود مدیر فروش و بازاریاب حضوری و تلفنی خانم و آقا استخدام می نماید. آدرس: سه راهی راهنمایی تلفن: ۳۸۴۶۶۴۷۴- ۰۹۱۵۱۲۳۷۸۹۰

استخدام مدیر فروش و بازاریاب در بیمه سامان

  بیمه سامان در مشهد جهت تکمیل کادر خود مدیر فروش و بازاریاب حضوری و تلفنی خانم و آقا استخدام می نماید. آدرس: سه راهی راهنمایی تلفن: ۳۸۴۶۶۴۷۴- ۰۹۱۵۱۲۳۷۸۹۰
استخدام مدیر فروش و بازاریاب در بیمه سامان

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس