آگهی استخدامی مدیر کارشناس تهران 2016-07-20

استخدام مدیر مالی و کارشناس حسابداری آقا در تهران
جذب مدیر مالی و کارشناس حسابداری یک شرکت نیروگاهی در تهران نیاز به تخصص های ذیل دارد: ۱- مدیر مالی (آقا) حداقل لیسانس و حداقل دارای ۵ سال سابقه کار ۲- کارشناس حسابداری (آقا) حداقل لیسانس و حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط متقاضیان برای ارسال رزومه و تکمیل فرم به آدرس اینترنتی شرکت به […]

استخدام مدیر مالی و کارشناس حسابداری آقا در تهران

جذب مدیر مالی و کارشناس حسابداری یک شرکت نیروگاهی در تهران نیاز به تخصص های ذیل دارد: ۱- مدیر مالی (آقا) حداقل لیسانس و حداقل دارای ۵ سال سابقه کار ۲- کارشناس حسابداری (آقا) حداقل لیسانس و حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط متقاضیان برای ارسال رزومه و تکمیل فرم به آدرس اینترنتی شرکت به […]
استخدام مدیر مالی و کارشناس حسابداری آقا در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس