آگهی استخدامی مربی در پرورشی 2016-05-16

استخدام مربی خانم در زمینه امور پرورشی
  به مربی خانم در زمینه امور پرورشی (سرود و تئاتر ) جهت اعزام به مدارس دیپلم به بالا و دانشجویان کلیه رشته ها در اصفهان نیازمندیم. تلفن : ۳۴۴۶۰۸۰۶ – ۰۹۱۳۶۹۰۹۲۶۳

استخدام مربی خانم در زمینه امور پرورشی

  به مربی خانم در زمینه امور پرورشی (سرود و تئاتر ) جهت اعزام به مدارس دیپلم به بالا و دانشجویان کلیه رشته ها در اصفهان نیازمندیم. تلفن : ۳۴۴۶۰۸۰۶ – ۰۹۱۳۶۹۰۹۲۶۳
استخدام مربی خانم در زمینه امور پرورشی

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس