آگهی استخدامی مسئول خانم تهران 2016-07-30

استخدام مسئول دفتر مدیر عامل خانم با مدرک لیسانس در تهران
  به یک نفر مسئول دفتر مدیر عامل خانم با شرایط زیر نیازمندیم: عنوان شغلی جنسیت مدرک تحصیلی شرایط محل کار مسئول دفتر مدیر عامل خانم لیسانس -روابط عمومی بالا -آشنا به امور اداری دفتری و بایگانی -آشنا به امور حسابداری و بازرگانی محدوده سعادت آباد تهران تلفن: ۸۸۵۶۲۲۷۹

استخدام مسئول دفتر مدیر عامل خانم با مدرک لیسانس در تهران

  به یک نفر مسئول دفتر مدیر عامل خانم با شرایط زیر نیازمندیم: عنوان شغلی جنسیت مدرک تحصیلی شرایط محل کار مسئول دفتر مدیر عامل خانم لیسانس -روابط عمومی بالا -آشنا به امور اداری دفتری و بایگانی -آشنا به امور حسابداری و بازرگانی محدوده سعادت آباد تهران تلفن: ۸۸۵۶۲۲۷۹
استخدام مسئول دفتر مدیر عامل خانم با مدرک لیسانس در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس