آگهی استخدامی منشی، و تبریز 2016-05-16

استخدام منشی، دفتردار و خدمه در تبریز
  به یک نفر منشی و دفتردار مسلط به کامپیوتر و آشنا به زبان انگلیسی و یک نفر خانم جهت نظافت و آشپزی در یک شرکت بازرگانی در محدوده ولیعصر تبریز نیازمندیم. تلفن: ۳۳۲۷۱۹۱۹

استخدام منشی، دفتردار و خدمه در تبریز

  به یک نفر منشی و دفتردار مسلط به کامپیوتر و آشنا به زبان انگلیسی و یک نفر خانم جهت نظافت و آشپزی در یک شرکت بازرگانی در محدوده ولیعصر تبریز نیازمندیم. تلفن: ۳۳۲۷۱۹۱۹
استخدام منشی، دفتردار و خدمه در تبریز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس