آگهی استخدامی منشی به اکسل 2016-05-17

استخدام منشی مسلط به تایپ و اکسل
  به یک منشی خانم در تهران  حداقل لیسانس مسلط به کامپیوتر تایپ و اکسل و روابط عمومی قوی و حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط نیازمند است. ایمیل: simapakhsh@yahoo.com تلفن:۲۲۰۳۶۵۳۵

استخدام منشی مسلط به تایپ و اکسل

  به یک منشی خانم در تهران  حداقل لیسانس مسلط به کامپیوتر تایپ و اکسل و روابط عمومی قوی و حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط نیازمند است. ایمیل: simapakhsh@yahoo.com تلفن:۲۲۰۳۶۵۳۵
استخدام منشی مسلط به تایپ و اکسل

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس