آگهی استخدامی منشی حسابدار دانشگاه 2016-05-13

استخدام منشی و حسابدار خانم در تعاونی دانشگاه
  به چند نفر منشی و حسابدار خانم جهت همکاری در تعاونی دانشگاه واقع در شیراز نیازمندیم. آدرس: خیابان زند – خیابان نشاط – تعاونی دانشگاه شماره تماس: ۳۲۳۱۸۵۱۱

استخدام منشی و حسابدار خانم در تعاونی دانشگاه

  به چند نفر منشی و حسابدار خانم جهت همکاری در تعاونی دانشگاه واقع در شیراز نیازمندیم. آدرس: خیابان زند – خیابان نشاط – تعاونی دانشگاه شماره تماس: ۳۲۳۱۸۵۱۱
استخدام منشی و حسابدار خانم در تعاونی دانشگاه

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس