آگهی استخدامی منشی در پتروشیمی 2016-06-22

استخدام منشی جهت شرکت بازرگانی در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی
  شرکت بازرگانی فعال در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی منشی خانم آشنا به زبان انگلیسی، کامپیوتر، امور اداری و دارای روابط عمومی بالا در تهران استخدام می نماید. ارسال رزومه به ایمیل: info@aogc.co

استخدام منشی جهت شرکت بازرگانی در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی

  شرکت بازرگانی فعال در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی منشی خانم آشنا به زبان انگلیسی، کامپیوتر، امور اداری و دارای روابط عمومی بالا در تهران استخدام می نماید. ارسال رزومه به ایمیل: info@aogc.co
استخدام منشی جهت شرکت بازرگانی در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس