آگهی استخدامی منشی دفتر قزوین 2016-05-21

استخدام منشی جهت دفتر بیمه در قزوین
  به یک نفر منشی آشنا به کامپیوتر جهت کار در دفتر بیمه در قزوین نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۲

استخدام منشی جهت دفتر بیمه در قزوین

  به یک نفر منشی آشنا به کامپیوتر جهت کار در دفتر بیمه در قزوین نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۹۱۸۰۹۸۳۲
استخدام منشی جهت دفتر بیمه در قزوین

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس