آگهی استخدامی منشی دفتر کارت 2016-06-25

استخدام منشی در دفتر فروش سیم کارت
  دفتر فروش سیم کارت در هرمزگان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی منشی با فن بیان بالا نیازمند می باشد. تلفن تماس: ۰۹۱۶۴۲۷۱۲۳۵

استخدام منشی در دفتر فروش سیم کارت

  دفتر فروش سیم کارت در هرمزگان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی منشی با فن بیان بالا نیازمند می باشد. تلفن تماس: ۰۹۱۶۴۲۷۱۲۳۵
استخدام منشی در دفتر فروش سیم کارت

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس