آگهی استخدامی مهندس در معتبر 2016-05-29

استخدام مهندس فروش در شرکت تجهیزات پزشکی معتبر
  شرکت تجهیزات پزشکی معتبر در تهران به مهندس فروش خانم یا آقا (مهندس پزشکی) دارای روابط عمومی بالا با مزایای عالی حقوق ثابت +پور سانت +بیمه نیازمندیم . تماس :۸۸۷۲۸۰۰۷

استخدام مهندس فروش در شرکت تجهیزات پزشکی معتبر

  شرکت تجهیزات پزشکی معتبر در تهران به مهندس فروش خانم یا آقا (مهندس پزشکی) دارای روابط عمومی بالا با مزایای عالی حقوق ثابت +پور سانت +بیمه نیازمندیم . تماس :۸۸۷۲۸۰۰۷
استخدام مهندس فروش در شرکت تجهیزات پزشکی معتبر

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس