آگهی استخدامی مونتاژکار شرکت افزار 2016-07-09

استخدام مونتاژکار در شرکت مهندسی تذرو افزار
  شرکت مهندسی تذرو افزار در راستای تامین سرمایه انسانی خود در تهران، مونتاژکار قطعات الکترونیک استخدام می نماید. آدرس: تهران سعادت آباد خیابان سرو غربی خیابان صراف های شمالی نبش ۱۷ شرقی پ۱ ارسال درخواست به ایمیل: job@tazarv.com تلفن: ۲۳۰۳۳۰۰۰ فکس: ۲۳۰۳۳۱۰۹

استخدام مونتاژکار در شرکت مهندسی تذرو افزار

  شرکت مهندسی تذرو افزار در راستای تامین سرمایه انسانی خود در تهران، مونتاژکار قطعات الکترونیک استخدام می نماید. آدرس: تهران سعادت آباد خیابان سرو غربی خیابان صراف های شمالی نبش ۱۷ شرقی پ۱ ارسال درخواست به ایمیل: job@tazarv.com تلفن: ۲۳۰۳۳۰۰۰ فکس: ۲۳۰۳۳۱۰۹
استخدام مونتاژکار در شرکت مهندسی تذرو افزار

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس