آگهی استخدامی مونتاژ (گیربکس اصفهان 2016-06-07

استدام مونتاژ کار (گیربکس های صنعتی) در اصفهان
آگهی استخدام مونتاژ کار در اصفهان نیاز به نیروی فنی (فوق دیپلم) مکانیک جهت کار در کارگاه تولید گیربکس صنعتی واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان شماره تماس: ۰۹۱۳۲۱۴۳۲۰۱ ایمیل: hamid.moalem@gmail.com

استدام مونتاژ کار (گیربکس های صنعتی) در اصفهان

آگهی استخدام مونتاژ کار در اصفهان نیاز به نیروی فنی (فوق دیپلم) مکانیک جهت کار در کارگاه تولید گیربکس صنعتی واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان شماره تماس: ۰۹۱۳۲۱۴۳۲۰۱ ایمیل: hamid.moalem@gmail.com
استدام مونتاژ کار (گیربکس های صنعتی) در اصفهان

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس